You are currently viewing Transkrypcja nagrań – najważniejsze informacje

Transkrypcja nagrań – najważniejsze informacje

Moja praca to pisanie. Stukanie w klawiaturę nie zawsze jest związane z copywritingiem. Czasami zakładam słuchawki na uszy i wykonuję transkrypcję nagrań. Sprawia mi to taką samą przyjemność, jak tworzenie artykułów i innych treści. Dzięki temu moja praca nie jest nudna, a dodatkowo mogę podszkolić się z szybkiego i dokładnego pisania. Dlatego dzisiaj będzie post na temat transkrypcji nagrań.

Transkrypcja – co to jest?

Transkrypcja — w języku łacińskim transcriptio oznacza przepisywanie. Zatem transkrypcja nagrań nie jest niczym innym, jak przepisaniem nagrania audio lub wideo. Inaczej mówiąc, odsłuchuje się plik w formacie audio/wideo i tworzy się dokument w formie tekstowej.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje transkrypcji:

 • Transkrypcja standardowa (inaczej transkrypcja wygładzona, edytowana lub naturalna) – zapis wypowiedzi wykonuje się z pominięciem zbędnych odgłosów (chrząknięć, westchnień, pauz, zająknięć), wtrąceń czy powtórzeń. Cała transkrypcja jest wykonana poprawnie pod względem składniowym i gramatycznym. Nie zostaje zmieniony sens wypowiedzi.
 • Transkrypcja pełna (dosłowna) – czyli słowo w słowo. Wierny zapis wypowiedzi. Transkrypcja pełna stanowi jak najdokładniejsze odwzorowanie wypowiedzi. Uwzględnia się w niej wszystkie błędy gramatyczne, powtórzenia, wtrącenia, odgłosy.

W większości przypadków wykonuje się transkrypcję standardową. Celem transkrypcji nagrań jest przekazanie sensu wypowiedzi, a transkrypcja standardowa jest bardziej przyjazna dla czytającego. W klarowny sposób przekazuje wszystkie ważne informacje z nagrania.

Transkrypcja nagrań – ważne pojęcia:

Transkrypcja nagrania – stworzenie pliku tekstowego na podstawie nagrania audio lub video.

Transkrybent/transkryptor – osoba wykonująca transkrypcję.

Respondent – osoba przekazująca dane do celów statystycznych.

Moderator – w badaniach jakościowych jest to osoba przeprowadzająca rozmowę (wywiad) z respondentem.

Wywiady pogłębione (ang. Individual In-Depth Interviews, IDI) – indywidualny wywiad pogłębiony. Spośród wszystkich przeprowadzanych wywiadów w celach marketingowych, ten jest najczęściej wybierany. Dostarcza dokładnych i cennych informacji na dany temat.  W wywiadzie uczestniczy moderator i respondent. Moderator na ogół dysponuje konkretną listą pytań.

Wywiady focusowe (ang. Focus Group Interview, FGI) – inaczej wywiady grupowe zogniskowane. Odbywają się w formie luźniej dyskusji. Obejmują na ogół kilka osób (respondentów) i są prowadzone przez przeszkolonego wcześniej moderatora. Wywiad FGI przeprowadzany jest w celach marketingowych.  W trakcie luźnej rozmowy uzyskuje się od respondentów informacje na temat usług czy produktów.

Wywiady częściowo ustrukturyzowane (ang. Semi-Structured Interview, SSI) – w wywiadzie uczestniczy moderator i respondent. Moderator zadaje pytania zarówno otwarte, jak i zamknięte. Celem wywiadu jest uzyskanie informacji statystycznych i poszerzonych na dany temat.

Wykonuję następujące transkrypcje nagrań audio/wideo w języku polskim:

 • Wideo – głównie filmy na YouTube. Pamiętajmy, że tekst dodany do filmu pozytywnie wpływa na SEO. Zlecając profesjonalną transkrypcję filmu, mamy szansę na uzyskanie lepszej pozycji w wynikach wyszukiwania.
 • Wywiadów FGI, IDI, SSI
 • Wykładów
 • Szkoleń, kursów i konferencji
 • Z rozpraw sądowych
 • Na potrzeby rozpraw sądowych
 • Biznesowa
 • Ze spotkań
 • Naukowe

Wykonuję transkrypcję z większości formatów audio i wideo. Plik powinien być w „przyjaznym” formacie, czyli do odtworzenia na dowolnym komputerze. Najbardziej popularne formaty to: mp3, ogg, webm i wav.

Transkrypcja nagrań — jak zrobić?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat transkrypcji, chcesz wiedzieć, jak spisywać nagrania do własnych celów lub chcesz pracować jako transkrybent, zapraszam Cię do lektury mojego e-booka. Zostań transkrybentem: poradnik dla początkujących i zaawansowanych to książka pełna konkretów, z której zdobędziesz kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Czekam na Twoją opinię!

Dodaj komentarz