Spisywanie nagrań najczęściej nazywamy transkrypcją. Jednak czasami klienci proszą o stenogram z nagrania. Jaka jest różnica między stenogramem a transkrypcją?

Profesjonalne stenogramy

Stenogram, według słownika języka polskiego, to zapis stenograficzny tekstu mówionego, czyli zapis słów lub całych wyrażeń za pomocą skrótów, symboli, ideogramów lub alfabetu stenograficznego. Zatem stenogramem można nazwać dowolny znak, któremu przypisano jakieś znaczenie. Takiego rodzaju zapis ma ułatwić i przyspieszyć zapisywanie słowa mówionego. Doświadczony stenograf jest w stanie spisywać wypowiedź na bieżąco – w czasie rzeczywistym.

Zapis stenograficzny nie jest już tak popularny jak kiedyś. Dawniej przed wynalezieniem urządzeń do rejestracji dźwięku stenogramy były jedynym rozwiązaniem, by na bieżąco spisać czyjąś wypowiedź. Dzisiaj służą do tego rejestratory dźwięku. Dzięki temu nagranie można odsłuchać w późniejszym terminie i spisać je słowo w słowo bez konieczności stosowania skrótów czy znaków szczególnych. To właśnie odróżnia stenogram od transkrypcji. Stenogram jest zapisem uproszczonym wypowiedzi, a transkrypcja jej dokładnym odzwierciedleniem. W obu przypadkach można oczywiście zredagować zapis tak, by był bardziej czytelny, „przyjazny” czytelnikowi.

Stenogramy wykorzystywane były głównie w środowisku politycznym, dziennikarskim (stenogram wywiadu), w sądownictwie, a także w administracji. Zapis stenograficzny mógł nie być czytelny dla osób trzecich. Każde środowisko miało swój indywidualny alfabet stenograficzny i osoby, które go nie znały, mogły mieć problem ze zrozumieniem tekstu. Natomiast transkrypcja nagrania jest czytelna dla każdego.

Profesjonalne stenogramy – transkrypcje z rozpraw sądowych oraz transkrypcje nagrań do sądu

Od 2010 roku sądy apelacyjne i okręgowe mają obowiązek rejestrowania w formie wideo i audio rozpraw sądowych. Wcześniej wykonywano stenogram z rozprawy sądowej. Jednak nie był to dokładny zapis, ale uproszczony, przez co niektóre informacje mogły zostać niezarejestrowane, a ponadto umykał kontekstu wypowiedzi uczestników rozprawy. Dlatego nagrywanie rozprawy sądowej, a następnie jej dokładne spisanie jest znacznie lepszym rozwiązaniem. Dzięki temu mogą być wychwycone emocje świadków, co powoduje pełniejsze zrozumienie każdej wypowiedzi.

Podobnie w przypadku transkrypcji nagrania do sądu. Często różnego rodzaju nagrania są wykorzystywane jako dowód w sprawie. Niestety szczególnie w przypadku bardzo długich nagrań odnalezienie pożądanego fragmentu może być trudne i czasochłonne. Znaczniki czasowe znacznie przyspieszają jego odnalezienie. Można powiedzieć, że transkrypcja nagrania do sądu optymalizuje proces zapoznania się z materiałem dowodowym.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego stenogramu lub transkrypcji nagrania, to koniecznie skontaktuj się ze mną. Mam za sobą dziesiątki spisanych wywiadów, webinarów, podcastów i rozpraw sądowych – zapraszam do zapoznania się z opiniami na temat mojej pracy. Nagranie mogę spisać słowo w słowo z uwzględnieniem emocji, a także oznaczyć zachowania niewerbalne – śmiech, namysł, zakłopotanie itp. Dzięki temu można lepiej zrozumieć kontekst wypowiedzi. Na życzenie redaguję i formatuję zapis, aby był bardziej czytelny dla użytkownika.

1 Comment

Dodaj komentarz