You are currently viewing Transkrypcja z sesji rady gminy i powiatu

Transkrypcja z sesji rady gminy i powiatu

W związku z dużą liczbą zapytań dotyczących transkrypcji sesji rady gminy i powiatu postanowiłam przygotować krótki artykuł, w którym odpowiem na najczęściej zadawane pytania. Zapraszam także do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Transkrypcja sesji rady gminy — jak zrobić?

Coraz więcej firm oferuje automatyczną transkrypcję nagrania z sesji rady miasta. Nie ma w tym nic złego. Należy jednak pamiętać, że transkrypcja automatyczna ZAWSZE wymaga redakcji. Często redakcja zajmuje tyle samo czasu, ile ręcznie spisanie nagrania. Zlecając transkrypcję, która będzie wykonana za pomocą automatu, należy się upewnić, czy tekst zostanie zredagowany. Koszt transkrypcji w obu przypadkach powinien być podobny.

Ręczna transkrypcja vs. automat + redakcja to podobny czas pracy i koszt zlecenia.

1. W jakim celu wykonuje się transkrypcję sesji rady gminy?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych od dnia 23 września 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) urzędy gminy jako jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do udostępnienia publikowanych przez siebie treści w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby niewidome i słabowidzące powinny mieć dostęp do audiodeskrypcji. Natomiast osoby niesłyszące i niedosłyszące powinny mieć dostęp do wersji tekstowej.

2. Czy w przypadku sesji rady gminy wystarczy transkrypcja w automacie?

Nie. Transkrypcja wykonana przez automat wymaga pełnej redakcji. Nagranie spisane przez program jest pełne błędów: literówki, pozmieniane słowa, brak interpunkcji, nieprzypisane lub nieprawidłowo dopasowane wypowiedzi do rozmówcy. Taki tekst nie ma większego sensu i wymaga gruntownej redakcji. Oznacza to, że transkrybent poprawiając nagranie po programie, poświęca na nie tyle samo czasu (a nawet więcej), jakby spisywał je ręcznie. Korzystanie z automatu ma jedynie sens w przypadkach, kiedy nagranie jest czyste, bez zakłóceń, wypowiada się jedna, maks. dwie osoby, a słowa wypowiadane są głośno i wyraźnie w normalnym tempie.

3. Czy nagranie jest spisane z rozróżnieniem na rozmówców?

Tak. Jeśli Klient nie wskaże inaczej, uczestników rozróżniam następująco: Osoba 1, Osoba 2, Osoba 3 itd. Oczywiście jest też możliwość przypisania imienia i nazwiska lub pełnionej funkcji np. Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radny X itp.

4. Jaki jest koszt transkrypcji nagrań z sesji rady powiatu?

Standardowo koszt spisania jednej minuty nagrania mieści się w granicach 3-5 zł netto/minutę. Ostateczna cena zależy od kilku czynników: jakości nagrania, jego długości, ilości osób biorących udział w nagraniu oraz terminu realizacji zlecenia.

Koszt transkrypcji sesji rady gminy: 3-5 zł netto/minutę (180-300 zł netto/h).

5. Jaka jest koszt wykonania napisów do sesji?

W przypadku napisów Klient otrzymuje transkrypt oraz plik w formacie .SRT, który jest gotowy do wklejenia do filmu. W tym przypadku koszt transkrypcji wynosi odpowiednio 6-10 zł netto/minutę (patrz punkt 3).

Napisy do sesji: 6-10 zł netto/minutę (360-600 zł netto/h)

6. Jaki jest średni czas realizacji zlecenia?

Standardowo 5-10 dni roboczych. Szczegóły ustalam na początku współpracy. Za dodatkową opłatą jest możliwość wykonania transkrypcji w trybie ekspresowym (maks. 3 dni robocze).

Dodaj komentarz